T-SQL İfade Tipleri

Merhaba arkadaşlar aslında T-SQL hakkında ve kaça ayrıldığı konusuna şu yazımda değinmiştim.

Bu yazımda DDL, DCL ve DML ifadelerine ve işlevlerine değineceğim.

DDL (VERİ TANIMLAMA DİLİ)


  • Create : Nesne oluşturmak için kullanılır.
  • Alter: Var olan bir nesne üzerinde değişiklikler yapmaya yarar.
  • Drop: Var olan nesneyi kaldırmak için kullanılır.

Örnek Create kullanımı :

Create Database newdb

Yukarıdaki ifade ile yeni bir veritabanı oluşturulmuş olup ismine newdb verilmiştir.

Örnek Alter kullanımı:

Ör.kullanım:

Alter nesnetipi NesneAdi yapilacakdegisiklik

Alter Table Class
Alter Column OgrenciAdi Nvarchar(30) Not Null

Yukarıdaki ifade ile Class isminde bulunan tablodaki öğreciadi isimli kolonun özelliği boş bırakılmayacak şekilde nvarchar tipinde tanımlanmıştır.

Örnek Drop kullanımı:

Ör.kullanım :

Drop Nesnetipi NesneAdı

Drop Database Okul

Yukarıdaki ifade ile okul ismindeki veritabanı silinmiştir.

_________________________________________________________________________________________

DCL (VERİ KONTROL DİLİ)


  • Grant: Kullanıcının veritabana ulaşıp veritabanın değişiklik yapabilecek yetkileri verir.
  • Deny: Kullanıcının belirli bir alana erişimini ve yetkilerini kısıtlar.
  • Revoke: Kullanıcıya daha önce verilmiş olan yetkileri geri almaya yarar.

Ör Grant kullanımı:
Ör.kullanım:

Grant verilecekyetki TO kullanici

Grant Create Table TO ALİDURU

Yukarıdaki ifadede ALİDURU isimli kullanıcının tablo oluşturabilmesine izin verilmiştir.

 

Ör Deny kullanımı:
Ör.kullanım:

Deny kısıtlanacakyetki TO kullanici

Deny Create Table TO ALİDURU

Yukarıdaki ifadede ALİDURU isimli kullanıcının tablo oluşturma yetkisi kısıtlanmıştır.

 

Ör Revoke kullanımı:
Ör.kullanım:

Revoke sıfırlamacümlesi kullanicismi

Revoke ALL on REGION TO ALİDURU

Yukarıdaki yer alan ifade ile ALİDURU isimli kullanıcıya verilmiş olan tüm yetkiler kaldırılır ve kullanici bir başka deyişle sıfırlanmış olur.

NOT: Burada DENY VE REVOKE’un ne farkı var şeklinde bir soruyu kendi kendinize sormuş olabilirsiniz. Bir örnekle açıklamaya çalışayım 🙂

Veritabani : OKUL
Kullanici : Müdür
Yetki: Tablo silme, tablo oluşturma, kullanici ekleme, kullanici silme vb.

Yukarıdaki senaryoda müdür isimli kullanıcının yetkilerini görmekteyiz. Örneğin kullanacağımız komut;

DENY tablo oluşturma TO Müdür olsaydı müdürün tablo oluşturma yetkisini elinden almış olacaktık. Bu komuttan sonra tablo oluşturamayacaktı fakat diğer yetkileri halen devam edecekti.

Şayet kullanacağımız komut;

REVOKE ALL on REGION TO Müdür şeklinde bir komut kullansaydık müdürün yukarıda görülen tüm yetkilerini sıfırlamış olacaktık ve hiçbirisini GRANT ile yetki verilene kadar yapamacaktı.

___________________________________________________________________________________________

DML (VERİ İŞLEME DİLİ)


  • Select: Kullanıcının herhangi bir tablodan herhangi kolonlara ulaşmasını sağlar.
  • INSERT: Kullanıcını belirli bir tablodaki belirli alanlara veri yerleştirmesini sağlar.
  • UPDATE: Kullanıcının belirli bir tablodaki eski değerlerini yeni değerleri ile değiştirir.
  • DELETE: Kullanıcının belirli bir tablodali belirli alanları silmesini sağlar.

Ör Select kullanımı:

Select seçilecek alanlar FROM tablo ismi WHERE koşul

Ör kullanım:

Select Adi,Soyadi,tc FROM ogrenci Where şehir = 'edirne';

Yukarıdaki ifade ile ogrenci tablosundaki şehir alanında edirne yazan öğrencilerin adi,soyadi ve tc bilgilerine ulaşılmıştır.

Ör Insert kullanımı:

Insert INTO tablo ismi (alan1,alan2,alan3) VALUES (deger1,deger2,deger3)

Ör kullanım:

Insert INTO ogrenci (adi,soyadi,tc) VALUES (ali,duru,15654..);

Yukarıdaki ifade ile ogrenci tablosundaki adi,soyadi ve tc alanlarına değerler atanmıştır.

Ör Update kullanımı:

Update tablo ismi SET (alan=yenideger AND alan2=yenideger..) WHERE koşul

Ör kullanım:

Update ogrenci SET (isim='ali' AND soyadi = 'duru') WHERE okulno = 576;

Yukarıdaki ifade ile okul numarası 576 olan öğrencinin adı ve soyadı yeni veriler ile güncellenmiştir.

Ör Delete kullanımı:

Delete FROM tablo ismi where koşul

Ör kullanım:

Delete ogrenci where okul no = 576;

Yukarıdaki ifade ile okul numarası 576 olan öğrencinin kaydı silinmiştir.

_______________________________________________
İyi kodlamalar arkadaşlar 🙂

(571)

0 yorum bulunmaktadır. “T-SQL İfade TipleriYorum ekleyin →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir